Vásárlástól való elállás

A jogszabályoknak megfelelően az átvételtől számított 14 naptári napon belül a vásárló indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Elállási szándék esetén a terméket eredeti, bontatlan csomagolásban és az eredeti számlát postai úton (MLS Magyarország Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8.) illetve futárral vagy személyesen központi telephelyünkre kell visszajuttatni haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül. A visszaszolgáltatás költsége minden esetben a Vásárlót terheli, bérmentesítés nélkül feladott küldeményt nem áll módunkban átvenni. Kérjünk, hogy az elállási szándékot még a küldemény visszajuttatása előtt e-mailben vagy telefonon jelezze részünkre.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által kifizetett teljes összeget.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Társaság a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. Ha a vásárló kifejezetten a Társaság által megjelölt fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Társaság nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. A Társaság mindaddig visszatarthatja a fenti összeget amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Figyelem! Az elállás joga csak sértetlen, eredeti minőségben megőrzött termék esetében érvényesíthető. Amennyiben a termék paraméterei gondatlan kezelésből és/vagy tárolásból adódóan lényegesen megváltoznak, a vevő elveszíti az elálláshoz való jogát. Ilyen például a fagykárt szenvedett, de eredeti, bontatlan csomagolásban központi címünkre visszajuttatott termék.